I.ULUSLARARASI II. ULUSAL HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ SONUÇ RAPORU