Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı Görevi
Ayfer TEZEL Başkan
Sultan AYAZ ALKAYA Genel Sekreter
Aslıhan ÖZTÜRK EYİMAYA Sayman
Handan TERZİ Veznedar
Dercan GENÇBAŞ Üye
F. Özlem ÖZTÜRK Üye
Sevil ALBAYRAK Üye