Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı Görevi
Sultan AYAZ ALKAYA Başkan
Handan TERZİ Genel Sekreter
Duygu ÖZTAŞ Sayman
Ayşegül AKCA Veznedar
Serpil ÖZDEMİR Üye
Ayşe ÇAL Üye
Neslihan KÖSE KABAKÇIOĞLU Üye