Yönetim Kurulu

Adı ve Soyadı Görevi
Sultan AYAZ ALKAYA Başkan
Handan TERZİ Genel Sekreter
Duygu ÖZTAŞ Sayman
Ayşe ÇAL Veznedar
Serpil ÖZDEMİR Üye
Ayşegül AKCA Üye
Gamze Gülsüm KILIÇLI Üye