Dernekte Yönetim Kurulu Değişikliği

 

Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği olağan genel kurul toplantısı 02.07.2021 tarihinde yapılmıştır. Bu toplantıda dernek yönetim kurulu üyeliklerine Sultan Ayaz Alkaya, Handan Terzi, Duygu Öztaş, Ayşe Çal, Serpil Özdemir, Ayşegül Akca ve Gamze Gülsüm Kaya seçilmiştir.

 

Yönetim Kurulu 07.07.2021 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği Başkanı Sultan Ayaz Alkaya, dernek Genel Sekreteri Handan Terzi, dernek Saymanı Duygu Öztaş ve dernek Veznedarı Ayşe Çal olacak şekilde görevlendirilmelerine ilişkin karar oybirliği ile alınmıştır.

 

Yeni dönem yönetim kurulunun ilk toplantısında, halk sağlığı hemşirelerinin uygulamada yaşadıkları sorunların belirlenerek çözüme ulaştırılması, halk sağlığı hemşireliğinin sahadaki görünürlüğünün arttırılması ve yaşam boyu öğrenme bağlamında halk sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluluklarının geliştirip güçlendirilmesine yönelik gelecek planları yapılmıştır. Bu bağlamda hem sahada hem de akademide çalışan tüm halk sağlığı hemşireleri tarafından sağlanacak desteği bekliyor, halk sağlığı hemşireliği adına önemli katkılar vermeyi umuyoruz.

 

 

Sultan Ayaz ALKAYABir cevap yazın