COVID-19 Salgınında Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolü ve Sorumlulukları