2. ULUSLARARASI 3. ULUSAL HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ SONUÇ RAPORU